Siz veya ailenizden birisi Finlandiya’da aktif siyasi çalışma yapmayı düşünür mü?