Çocuklarınız sizin anadilinizi ve sizin dininizi öğrenebiliyorlar mı?