Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Toplumlar kadına verdikleri değer oranında büyür, gelişir ve güçlenir. Kadına verilen değer yarınların mimarı olacak çocuklarımıza verilen değerle eştir. 

Kadınlar toplumları yetiştirir. 

Bizler geleceğimizde ruhen, bedenen daha sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumda yaşamak istiyorsak, kadınımızı yaralayan, temelinde ahlak, hukuk ve adalet olmayan her türlü haksızlık ve şiddete dur demeliyiz. Bugün, dünyanın hemen her yerinde savaş, soykırım, göç gibi bütün bir medeniyeti etkileyen olaylarda, en büyük acı ve kayıpları yaşayan kadınlardır. 

Bugün, Suriye’de savaş ve terör yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan binlerce kadın, Suriye hapishanelerinde işkence gören kadınlar. Myanmar’da tecavüze uğrayan öldürülen kadınlar. İşgal altında olan vatanlarını savunurken gözlerinin önünde kocaları, çocukları öldürülen Filistin’li kadınlar. Çocukları hapishaneye atılan anneler. Göç ettikleri ülkelerde ayrımcılıkla, ırkçılıkla karşı karşıya kalan kadınlar. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bize bu gerçekleri, bu gerçeklere karşı insani sorumluluklarımızı hatırlatmalı. Bu zülümlere hep birlikte hayır demeliyiz. Bu kadınların sesi olmalıyız. 

UID Finlandiya