SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

YURTDIŞINDA OY KULLANABİLMEK İÇİN KONSOLOSLUKTA KAYITLI OLAN ADRES BEYANINIZIN GÜNCEL OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK ÖNEMLİ, ANCAK YİNE DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İÇİN (YASAL ALTYAPI HALİHAZIRDA MEVCUT OLMASINA RAĞMEN) HELSİNKİ'DE SANDIK KURULUP KURULMAYACAĞINA, KURULACAKSA BUNUN HANGİ TARİHTE VE NASIL OLACAĞINA İLİŞKİN HUSUSLARI PRATİKTEKİ KOŞULLARI DA DEĞERLENDİREREK BİR KARARA VARACAK OLAN YÜKSEK SEÇİM KURULU BELİRLEYECEK.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Helsinki'de sandık kurulup kurulamayacağı, hangi koşullarda bunun gerçekleşebileceği ve vatandaşların neler yapabileceği hususlarında Yüksek Seçim Kurulu bildirilerinin (www.ysk.gov.tr sitesini) izlenmesi tavsiye olunuyor.
Bu hususlarda henüz netleşmiş bir bilgi mevcut olmamakla birlikte, vatandaşların yurtdışında oy kullanabilmeleri için her halukarda bağlı bulundukları konsolosluk nezdinde ikamet adres bildirimlerini yapmaları gerekiyor. Bunu yapmanın bir kaç yolu bulunmakta olup aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1. yolu (en basit ve emin yolu) Helsinki Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurarak,

2. yolu T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html...) indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B'yi (ön ve arka sayfa)” eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndererek,

3. yolu T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html...) indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B (ön ve arka sayfa)”yi eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne göndererek,

4. yolu: Teknolojik olarak karışık olması nedeniyle şu an için en zahmetlisi olduğu anlaşıldığından henüz pek tavsiye edilmiyor. Vatandaşlar, internetten edevlet (https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi) sitesine girerek adres bildirimi yapabilirler. Ancak bunun için edevlet şifresi olması gerekiyor. Edevlet şifresinin, konsolosluktan veya Türkiye'de postanelerden temin edilebileceği bazı kaynaklarca bildirilse de bu husus henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca mobil imza ya da elektronik imzaya da sahip olunması gerekiyor. Mobil imza, Türkiye'de faaliyet gösteren Gsm operatörlerinden ücretli olarak temin edilebilir. Tabii onun da başvurma kriterleri var. Şahsi olarak başvurulması gerekiyor. Elektronik imzada ücretli bir hizmet olup onun da başvurma kriterleri var. Ona da şahsen başvurulup Türkiye'den temin edilmesi gerekiyor. http://www.e-imza.gen.tr/index.php?Page=EImzaNedir

Adres beyanını yaptırmış vatandaşlar oy kullanmak için yeter koşulları yerine getiriyor olsalar da sandıkların hangi koşullarda kurulup kurulmayacağı henüz belirli olmadığından vatandaşların medyada veya sosyal medyada dolaşan haberlerden ziyade doğrudan YSK (www.ysk.gov.tr) üzerinde bilgi edinmeleri salık veriliyor.