Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılacak Olan Seçmenler

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılacak Olan Seçmenler

2014 Ağustos ayında yurt içinde ve yurt dışında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çerçevesinde vatandaşlarımızın T.C. Yüksek Seçim Kurulu'nun www.ysk.gov.tr adresli web sitesini yakından izlemeleri yararlı görülmektedir. Anılan sitede yurt dışı seçmen işlemleri hakkında yer alan duyurunun metni aşağıda takdim kılınmaktadır.

Yurtdışı Seçmen İşlemleri
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılacak Olan Seçmenler

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, güncelleştirilmek amacıyla ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmak için;
a) Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan,
b) Yurt içinde Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup da yerleşim yerini yurt dışına taşıyan,
Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girişleri sağlanmalıdır.
c) Yurtdışında yerleşik olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içerisinde bulunanlar, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarını yaptırabilmeleri için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurup pasaportlarını da ibraz etmek suretiyle, alacakları adres beyan formunu doldururlar. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının onayı ile bu başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne askı süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarının yapılması için gönderilir.
d) Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan, (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
e) Kısıtlılık hali sona eren,
Türk vatandaşları, konsolosluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılamayacak Olanlar:
a) Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,
b) Silâh altında bulunan erler ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),
c) Türk vatandaşlığını kaybedenler,
kütüğe yazılamazlar.
Yurt Dışı Seçmen Kayıtlarında Düzeltme veya Yerini Değiştirenlerin Yazımı
Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girişleri sağlanmalıdır.
Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Yurt Dışı Seçmeni;
1) Yurt dışında bulunduğu ülkedeki temsilciliğe başvurarak,
2) Yurt içindeki adresinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gidip "Adres Beyan Formu" (Form B) doldurarak ve pasaportunu ibraz ederek, (Beyanda bulunduğu ülkeye giriş-çıkış kayıtlarına bakılmaktadır)
3) Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından adrese ilişkin bildirimler dış temsilciliklere, dış temsilcilik bulunmaması halinde kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermek suretiyle "Adres Beyan Formu" (Form B) doldurarak.
(1. ve 2. maddelerde belirtilen yöntemler için 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanun'un 50. maddesi ile 15.12.2006 tarih ve 26377 sayılı Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğin 12 ve 15. maddeleri dayanak oluşturmaktadır.)
4) Yurt içinde E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) e-imza ile,(Bu işlemi yurtdışındaki servis sağlayıcılar üzerinden TÜRKSAT sağlamıyor.)
(31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 4. ve 8. maddeleri dayanak oluşturmaktadır.)
yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olabilir veya bilgilerini güncelleyebilir.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki Kayıtların Silinmesi ve Dondurulması
a) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan nüfus olay bilgisine (vatandaşlığın kaybedilmesi gibi) göre, seçmen kütüklerinin kesinleştirilme tarihi itibariyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.
b) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları silinir.
c) Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınarak Yurtdışı Seçmen Kütüğünde dondurulur.
d) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtları olmakla beraber;
1) Silâh altında bulunan erler, erbaşlar ve askeri öğrencilerin (izinli olsalar bile),
2) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,
kayıtları Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
Kaynak: T.C. Helsinki Büyükelçiliği / The Embassy of Turkey in Helsinki