23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINDA FİNLANDİYA MECLİSİ ZİYARETİMİZ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINDA FİNLANDİYA MECLİSİ ZİYARETİMİZ

Kokoomus (Ulusal Koalisyon) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Anne-Mari Virolainen, çocuklarımızı parti meclis grubu salonunda kabul etti.

Meclisin değişik bölümlerini ayrıca ziyaret eden çocuklar, milletvekili Anne-Mari Virolainen'e ve yardımcısı Maria Pekkala'ya 23 Nisan'ın Türkler ve Finlandiya Türkleri için ne anlama geldiğini anlattılar.

Virolainen, Turku civarında bir belediyede bir kreşin kurulması çalışmaları sırasında öncelikle çocukların neyin nerede, ne kadar olması gerektiği gibi görüşlerine başvurulduğunu, çocuk ve gençlerimizin demokratik katılımcı kültüre böyle ziyaretlerle teşvik edilmesini özellikle önemsediğini vurguladı.

UETD Finlandiya yetkilileri, Anne-Mari Virolainen ve beraberindeki parlamenter heyetini 3 günlük bir Türkiye gezisine davet etti.

Amacımız çocuk ve gençlerin siyasi katılım bilincini geliştirirken Türkler için çok önem taşıyan 23 Nisan Bayramı geleneğini yaşatmak ve bu arada söz konusu ziyaretlere farklı çevrelerden, hatta farklı milletlerden insanların çocuklarının katılımını gerçekleştirmek ve bu sırada Fin dostlar edinip bugünün ve geleceğin Fin toplumunda bizlerin de var olduğunu ve olacağı mesajını vermek, ayrıca Türk göçmen algısının Fin insanının aklında özellikle sevecen kavramlar çağrıştırmasını sağlamak, gelecek kuşaklarımızı emanet edeceğimiz bu ikinci vatanda olumlu duygularla anılmamızı sağlayabilmek.