AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ VOLKAN BOZKIR ve UETD FİNLANDİYA BULUŞMASI 24.3.2016

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ VOLKAN BOZKIR ve UETD FİNLANDİYA BULUŞMASI 24.3.2016

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ VOLKAN BOZKIR ve UETD FİNLANDİYA BULUŞMASI 24.3.2016 HELSİNKİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Finlandiya teşkilatı yönetim ve icra kurulu üyelerini kabul etti.

UETD'nin Finlandiya'daki çalışmaları hakkında bilgi alan Bozkır, Türkiye'deki gelişmeler, AB ile varılan mutabakatın ne anlama geldiği, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Helsinki'deki Hotel Haven'de gerçekleşen görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 2004 senesinde Köln'de kurulmuş, gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün itibarıyla UETD’nin Avrupa’da 14 ülkede toplam 162 şubesi mevcuttur.

UETD Finlandiya, Avrupa’daki Türk Diasporasının anavatanına sadık mensuplarıyla el ele, omuz omuza Diasporamızın amaçlarına emin adımlarla ulaşmasını sağlamak için çalışmaktadır. UETD Finlandiya'nın başlıca faaliyet alanı, Finlandiya Türklerinin toplum içindeki sosyoekonomik statülerini yükseltici çalışmalar ve siyasi lobi faaliyetleri yapmak şeklinde özetlenebilir.

UETD Finlandiya'nın amacı, Finlandiya'daki Türk Diasporasına dahil olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerini sağlayarak toplumdaki etkinliklerini arttırmaktır.

Bulunduğumuz ülkede sevilen ve sayılan Finlandiya vatandaşları olarak kabul görmeyi, toplumun kalıcı unsurları olarak addedilmeyi ve bunların yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi yitirmeden, asimile olmadan toplumuna entegre olmuş sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

UETD Finlandiya Teşkilatı