İSVEÇLİ HALK PARTİSİ'NDEN ALİNA BÖLİNG'İN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

İSVEÇLİ HALK PARTİSİ'NDEN ALİNA BÖLİNG'İN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

İSVEÇLİ HALK PARTİSİ'NDEN ALİNA BÖLİNG'İN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

'Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Finlandiya Türkleri' Paneli, 14.5.2014 Helsinki
UETD Finlandiya'nın düzenlediği 'Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Finlandiya Türkleri' panelinde AP adaylarına yöneltilen sorular:

SORU 1: Kendinizi tanıtıp, seçim kampanyanız hakkında bilgi veriniz.
SORU 2: Herkes entegrasyonu konuşuyor. Sizce entegrasyon nedir? Ne zaman bir göçmenin entegre olduğu kesin olarak anlaşılır? Sizce göçmenlerin sorunları tam anlamıyla Finlandiya’ya entegre olduktan sonra bitiyor mu? Ya da başka etkenlerde mi var?
SORU 3: Türkiye uzun zamandır Avrupa Birliği üyeliği için çaba sarfediyor. Sizce Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri var mı? Eğer varsa şu anda hangi noktada? Lütfen açıklayınız.
SORU 4: Bir göçmen ya da Finlandiya Türk’ü neden size oy vermeli? Onlara ne vadediyorsunuz?
Adayların aşağıda vermiş olduğu cevaplar genel konuşmalarının Türkçe özeti olarak yer almaktadır.

ALİNA BÖLİNG - İSVEÇLİ HALK PARTİSİ

CEVAP 1: Ben Helsinkili 24 yaşında bir hukuk fakültesi öğrencisiyim. Birleşmiş Milletler’in Londra merkezli gençlik kolları projelerinde delege olarak görev aldım. İsteğim Avrupa Birliği’nin temel vatandaşlık hakları, serbest dolaşım ve demokrasi husularında etkili olarak çalışmasıdır.
CEVAP 2: Bence farklı kültürlerden oluşan bir toplumda yaşamak çok güzel. Entegre olmak 2 kısımdan oluşuyor. Birincisi temel hak ve özgürlükler ile demokrasiye saygı. İkinci kısım ise kişinin yaşamış olduğu ülkenin iş, okul ve toplumsal hayatına ayak uydurması.
CEVAP 3: Türkiye’nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirdiği takdirde üye olmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Ancak bilinmesi de gerekir ki Avrupa Birliği, temel taşları olan insan hakları ve demokrasi hususlarında da taviz veremez. Ekonomik denge de Avrupa Birliği’nin önemli prensipleri arasında.
CEVAP 4: İsveçli Halk Partisi bugüne kadar göçmenlik ve entegrasyon konularında hassasiyetini sürekli olarak göstermiştir. Benim için de adil,eşit ve farklı kültür yapısını korumak oldukça önem arzediyor. Ayrıca her zaman ileri bakan, komşularıyla ve Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Avrupa için çalışacağıma söz veriyorum.