YLE'ye ve sorumlu bakana açık mektup

YLE'ye ve sorumlu bakana açık mektup

YLE İDARESİNE VE YLE FAALİYETLERİNDEN SORUMLU ULAŞIM VE İLETİŞİM BAKANI'NA AÇIK MEKTUP

NOT: Aşağıda yer alan mektubumuz, ilgili YLE yöneticisine ve YLE'nin faaliyetlerinden sorumlu olan Finlandiya Ulaşım ve Haberleşme Bakanı Anne Berner'e gönderilmiş bulunmaktadır.

YLE İdaresine ve YLE’nin Faaliyetinden Sorumlu Bakanlığa,
(YLE: Finlandiya Devlet Televizyon Radyosu)

Geçen hafta Türkiye’de cereyan eden darbe girişimi, biz Finlandiya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızı derinden etkiledi. Haberleri dehşetle izliyoruz. Askeri darbenin çağdaş dünyada yeri olamaz. Türkiye’de Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet ve meclis demokratik yollardan seçilip görev başına gelmiştir.

YLE programları üzerinden Türkiye’deki olaylara ilişkin olarak sistematik bir biçimde tek yanlı yayın yapılması bizi ciddi manada endişelendirmektedir. Bu darbe girişiminin boyut ve bilhassa nitelik açısından Türkiye tarihinde bir benzeri olmamıştır. Cumhurbaşkanı ve başbakan öldürülmeye çalışılmış ve ülkenin en önemli noktalarına- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine planlı saldırılar düzenlenmiş ve en acısı da, sivil halkın üzerine gelişigüzel ateş açılmıştır. Ölenlerin sayısı şu anda 246 olup yaralananlar ise 1500’den fazladır. Bunların büyük çoğunluğu sivillerden, bir kısmı polislerden oluşmaktadır. Darbe girişiminin, yayınlarınızda maalesef sürekli tekrar ettiğiniz ve algıyı yönlendirdiğiniz gibi düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasından kaynaklanmış olduğuna dair iddialarınızın gerçekdışı oldukları kanıtlarıyla sabittir.

Bu güncel konuda YLE’nin ve bilhassa YLE çalışanları Tom Kakkonen’in ve Tomi Alaranta’nın yayınları hakkında şikayetlerimizi bildirmek isteriz. Türkiye tarihinde 3 darbe ve 12 darbe girişimi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve başbakan her beş yılda bir görevden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Konu Sayın Erdoğan’ın şahsıyla ilgili değildir, millet iradesine yapılan darbe girişimidir. YLE’nin Türkiye uzmanları ve program yapımcıları, sistematik olarak Türkiye’yi felaketin eşiğine getiren darbe girişimini küçümsemekte ve sadece düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasından ve halkın parçalanmasından bahsetmektedir.

YLE’nin yazılı ve televizyon yayınlarında sürekli vurgulanan halkın parçalanmış olduğu iddiası gerçekdışıdır. Türkiye çoğulcu ve açık bir toplumdur, her kesim farklı düşünce ve yaşam tarzları ile Türkiye’nin bütününü oluşturmaktadır. Bu iddianın karşısında şu hakikat gerçeği tüm netliğiyle ortaya koymaktadır: Darbe girişimcilerinin savaş uçaklarıyla bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 4 parti ortak bir deklarasyon yayınlayarak darbeyi çok ağır ifadelerle kınamış bulunmaktadır.

Finlandiya Türkleri olarak Finlandiya-Türkiye dostluğu ve en önemlisi de insani değerler açısından empati ve dayanışma beklentisi içindeyiz. Şayet gerçekten Avrupa değerlerine ve insan haklarına atıfta bulunuluyorsa, ki sürekli bu vurguyu yapmaktasınız, yayınlarınızda bir ülkenin demokratik yollardan seçilmiş yöneticilerinin canına kast eden olayları küçümsemeye, halkın tümünü temsil eden siyasi partilerin milletvekillerinin ortak reaksiyon vermesini yok saymaya hakkınız yoktur.

Darbeyi hoşgören yayınlar yapan taraflılığınız çok ciddi bir husus olup kınanmalı ve kesinlikle terk edilmelidir. Taraflılığınız iyi niyete veya dostane bir tavra, ne yazık ki, işaret etmemektedir.

Olağanüstü, savaş gibi bir saldırıya maruz kalındığı bu günlerde kameralarınızı kendi canı pahasına demokrasiyi savunan Türkiye halkına çevirmelisiniz.

Türkiye halkına ve aynı şekilde vergisini (bu arada YLE vergisini de) Finlandiya devletine ödeyen Türkiye kökenli Finlandiya vatandaşlarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

UETD Finlandiya
Union of European Turkish Democrats Finland ry

www.uetd.fi
https://www.facebook.com/uetd.finland/?fref=ts

--------------------------------------------------------------------

Tämä kirje on toimitettu YLE:n Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajajalle ja YLE:n toiminnasta vastaava liikenne- ja viestintäministeriministeri Anne Bernerille.

AVOIN KIRJE

YLE:N JOHDOLLE JA YLE:N TOIMINNASTA VASTAAVALLE MINISTERIÖLLE:

Suomenturkkilaisten yhteisönä olemme järkyttyneitä viime viikolla Turkissa tapahtuneesta vallankaappausyrityksestä. Seuraamme uutisia kauhuissamme. Sotilaallista vallankaappausyritys ei sovi nykymaailmaan. Turkissa on demokraattisesti valittu presidentti, pääministeri, hallitus sekä parlamentti.

Olemme erittäin huolissaan siitä, että kuinka yksipuolisia uutisia koskien tämänhetkistä Turkkia tulee järjestelmällisesti YLE:n ohjelmien kautta. Pitää muistaa, että tämä vallankaappausyritys oli mittakaavalta ennennäkemätöntä Turkissa. Presidentti ja pääministeri yritettiin murhata ja maan tärkeimpiin kohteisiin kuten parliamenttiin ja presidentinlinnaan hyökättiin suunnitelmallisesti ja kaikesta järkyttävin oli se, että kansaa kohti tulitettiin mielipuolisesti. Kuolleiden määrä on tällä hetkellä 246 ja loukkaantuneiden määrä on yli 1500, valtava enemmistö näistä koostu siviileistä ja osa poliiseista. On konkreettisten näyttömateriaalien perusteella erittäin selvä asia, että vallankaappausyritys ei johtunut sananvapauden rajoittamisesta, kuten te jatkuvasti ja valitettavasti johdattelette ja annatte ymmärtää joka lähetyksestänne.

Tässä polttavassa asiassa haluaisimme valittaa sekä YLE:n että erityisesti Tom Kakkosen ja Tomi Alarannan hyvin puolellisesta toiminnasta. Turkin historiassa on 3 vallankaappausta ja 12 vallankaappausyritystä. Presidentti ja pääministeri on yritetty suistaa vallasta melkein viiden vuoden välein. Kyse ei ole Erdoganista henkilökohtaisesti, vaan kansan vallan kauppauksesta tai sen yrityksestä.

Ylen Turkki-”asiantuntijat” ja juontajat vähättelevät systemaattisesti vallankaappausyrityksen aiheuttamaa katastrofia Turkissa, vaan puhuvat sananvapauden rajoittamisesta ja kansan jakautumisista. Kansaa ei ole jakautunut, kuten jatkuvasti väitätte YLE:n lähetyksissä ja julkaisuissa. Sitä vastaan seisoo aivan konkreettinen fakta, että kapinallisten hävittäjälentokoneilla poimittaneen Turkin parlamentin kaikki neljä puoluetta seisovat yhtenä rintamana vallankauppausyritystä vastaan ja nämä 4 puoluetta on julkaissut yhteisen deklaraation, jossa tuomittiin vallankauppausyritys hyvin ankarasti.

Suomenturkkilaiset odottavat solidarisuutta ja ainakin empatiaa Suomi-Turkki ystävyyden ja ennen kaikkea inhimillisten arvojen kannalta. Mikäli vedotaan aidosti eurooppalaisiin arvoihin sekä ihmisoikeuksiin, niin jatkuvasti vetoattekin, maan demokraattisesti valittujen johtajien hengenvaaran kustannuksella ei pitäisi saada tehdä ohjelmia, joissa vähitellään hyvin ikäviä tapahtumia ja vältetään selkeitä kiistämättömiä faktoja, kuten se, että kaikki puolueiden kansanedustajat ovat antaneet yhteistä proaktiivista reaktiota vallankauppayritystä vastaan.

Puolellisuutenne on hyvin vakava asia ja tuomittava ja ehdottomasti vältettävä. Puolellinen toimintanne ei valitettavasti viita hyvään henkeen tai tarkoitukseen. Teidän kannattaisi kohdistaa kameranne linssit sotamaisen hyökkäyksen kohteena olleelle Turkin kansalle, joka on puolustanut urheasti demokratiaa oman elämänsä uhalla – ja kustannuksellakin.

Vaadimme kunnianosoitusta Turkin kansalle ja yhtä lailla veronsa Suomen valtiolle (mm. YLE-veroja) maksaville suomenturkkilaisille Suomen kansalaisille.

UETD Finland
Union of European Turkish Democrats Finland ry

www.uetd.fi
https://www.facebook.com/uetd.finland/?fref=ts