YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN OZAN YANAR’IN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN OZAN YANAR’IN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN OZAN YANAR’IN PANEL SORULARIMIZA YANITLARI

'Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Finlandiya Türkleri' Paneli, 14.5.2014 Helsinki
UETD Finlandiya'nın düzenlediği 'Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Finlandiya Türkleri' panelinde AP adaylarına yöneltilen sorular:

SORU 1: Kendinizi tanıtıp, seçim kampanyanız hakkında bilgi veriniz.
SORU 2: Herkes entegrasyonu konuşuyor. Sizce entegrasyon nedir? Ne zaman bir göçmenin entegre olduğu kesin olarak anlaşılır? Sizce göçmenlerin sorunları tam anlamıyla Finlandiya’ya entegre olduktan sonra bitiyor mu? Ya da başka etkenlerde mi var?
SORU 3: Türkiye uzun zamandır Avrupa Birliği üyeliği için çaba sarfediyor. Sizce Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri var mı? Eğer varsa şu anda hangi noktada? Lütfen açıklayınız.
SORU 4: Bir göçmen ya da Finlandiya Türk’ü neden size oy vermeli? Onlara ne vadediyorsunuz?
Adayların aşağıda vermiş olduğu cevaplar genel konuşmalarının Türkçe özeti olarak yer almaktadır.

OZAN YANAR- YEŞİLLER

CEVAP1: Ekonomik krizlerin atlatılmasında daha insancıl yolların izlenmesine öncülük edeceğim. Kemer sıkma politikalarını uygulamadan önce gelişmin anahtarının bulunması gerekiyor. Gençlerin işsizlik oranını düşürmek için çalışacağıma söz veriyorum. Bir yol da Avrupa’nın kaynaklarından büyük bir bölümün gençler için kullanılması olduğunua inanıyorum. Avrupa Birliği’nde farklı görüşlere açık kararların alınması husunda çalışacağıma söz veriyorum. Örneğin, zorunlu lobi kayıtları açık olma hususunu geliştirecektir.
CEVAP2: Göçmenler de tabi ki farklıdır. Örneğin mühendis bir göçmen ile Suriye savaşından kaçarak gelen bir göçmen aynı değildir. Dil öğrenilmesi kesinlikle birinci sıradadır. İş alanlarının yaratılması ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması da entegrasyonda önemli rol oynar.
CEVAP3: Türkiye şu anki durumu ile hiç bir şekilde Avrupa Birliği’ne uygun değil. Hükümet hukuğun üzerinde baskı kuruyor. Azınlıkların durumu son derece kötü ve baharda Twitter ve YouTube’un kapatılması da ifade özğürlüğünün önündeki engellere kanıt niteliğinde. 
Avrupa Birliği’nin üye olunabilmesi için koyduğu şartlar demokratik yapının çalışması, hukuk devleti olmak, insan hakları ve azınlık haklarına saygılı tutum ve işleyen bir ekonomi piyasası. Eğer Türkiye birgün şartları tam olarak yerine getirirse üye olarak alınabilir.
CEVAP4: Ekonomi politikası hiç şüphesiz Avrupa Birliği’nin geleceğini etkileyecek bir etmen. Eski bir araştırmacı ve bir ekonomi bilimi öğrencisi olarak bu konu üzerinde bazı taleplerim olacak. İnsanların üzerinde daha çok etkili olduğu bir Avrupa ekonomisi istiyorum. Kemer sıkma politikalarının yerine istihdam ve gelişimi arttıracak çalışmalar yapılmalıdır. 
Bir politikacı olarak hiçbir şeyden korkmuyorum ve gerektiğinde de sert tutum sergilerim. Kendimi de koruyabilirim. Sosyal bir insan olarak parti sınırılarını aşarak her insanla anlaşabilirim. Değişimlerin sağlanması için işbirliği yapılması gerektiğine inanıyorum.