“Göçmen Siyaseti Açısından Çocukları Ellerinden Alınan Mağdur Aileler, Koruyucu Aile Kavramı ve Siyasi Katılımın Anlam ve Önemi” konulu seminer

“Göçmen Siyaseti Açısından Çocukları Ellerinden Alınan Mağdur Aileler, Koruyucu Aile Kavramı ve Siyasi Katılımın Anlam ve Önemi” konulu seminer

UETD Finlandiya, 2.4.2016 Cumartesi günü “Göçmen Siyaseti Açısından Çocukları Ellerinden Alınan Mağdur Aileler, Koruyucu Aile Kavramı ve Siyasi Katılımın Anlam ve Önemi” temalı bir seminer programı gerçekleştirdi.

KATILIMCILAR
• Uzman Psikolog Rahime Şen, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Daire Başkanı
• Uzman Sosyolog Ercan Şen, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Daire Başkanı
• Uzman Eğitim Psikologu Meltem Tercan Özyurt, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Şube Müdürü
• Helsinki Belediyesi Çocuk Esirgeme Kurumu Yetkilisi Riitta Giordan
• Avukat Daniel Kadri Vahtera

ELE ALINAN KONULAR
• Niçin iç burkucu mağduriyet vakalarına şahit oluyoruz?
• Vakaların içinde yaşadığımız toplumun bireylerinin ve kurumlarının toplumsal veya siyasal yaklaşımıyla herhangi bir alakası olabilir mi?
• Bu türden mağduriyet vakalarına nasıl engel olabiliriz?
• Finlandiya'nın siyasi ve ekonomik hayatına aktif katılım sağlayarak nasıl farklılık yaratabiliriz?

• Koruyucu aile nedir? Biz koruyucu aile olmak istiyoruz, ne yapmalıyız?
• Fiziksel istismarlara karşı çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi mahremiyet sınırlarını savunmaları konusunda nasıl bilinçlendirilebiliriz?
• Çocuklarla ve bilhassa ergenlerle aile-içi iletişimde nelere dikkat etmeliyiz?

 “Göçmen Siyaseti Açısından Çocukları Ellerinden Alınan Mağdur Aileler, Koruyucu Aile Kavramı ve Siyasi Katılımın Anlam ve Önemi”


UETD Finlandiya Teşkilatı adına yapılan ve hemen ardından da Sayın Büyükelçimiz Adnan Başağa Bey'in yaptığı açılış konuşmalarının ardından, uzmanlar kendi alanlarında çok faydalı hususlara değindiler.


Uzman Sosyolog Ercan Şen: Avrupa'da Çocuk Koruma, Çocukların Ailelerinin ihmal ve İstismarı Nedeniyle Gençlik Daireleri Tarafından Koruma Altına AlınmasıRiitta Giordan: Çocukları Elinden Alınan Aileler, Sistem Nasıl Çalışıyor, Mevzuat ve Koruyucu Aile Kavramı (Sami Yıldırım Bey, Fince-Türkçe tercümede yardımcı oldu ve Fince bilmeyen misafirlerimize yardımcı oldu).
 


Avukat Daniel Kadri Vahtera: Çocuk Esirgeme ve Velayete vb. İlişkin Hukuki Hususlar


Uzman Psikolog Rahime Şen: Aile Eğitim Programı ve Sağlıklı Mutlu Çocuk Yetiştirme YöntemleriUzman Eğitim Psikologu Meltem Tercan Özyurt: Ailede Çocuk ve Ergenle Sağlıklı İletişim Kurma ve Etkili İletişim Teknikleri

Etkinliğe, her kesimden, her yaştan insanımız ilgi gösterdi.

Seminerde ve ertesi gün farklı derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında edinilen detaylı bilgiler bilahare farklı mecralarda halkımızla paylaşılacaktır.

Katılımı ve katkısı bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, bu çalışmanın bir başlangıç vazifesi görerek Finlandiya Türk Diasporamızın gelecek nesilleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.