DEMOKRASİ YANLISI DAYANIŞMA MİTİNGİ

DEMOKRASİ YANLISI DAYANIŞMA MİTİNGİ

Bugün meydanlarda Türkiye'de demokrasiye karşı gerçekleştirmek istenen darbe teşebbüsüne karşı Avrupa çapında mitinglerde buluştuk.

Finlandiya’da Helsinki’de Senato Meydanında saat 19’da buluştuk.
Siyasi ve ideolojik düşünce ayırt etmeksizin her kesimden insanımızla, sadece Türkiye Cumhuriyetimizin bayraklarıyla demokrasinin yanında duruş gösterdiğimizi ilan ettik.

Katılan ve destek mesajlarıyla katkı sağlayan çok sayıda vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

UETD FİNLANDİYA
www.uetd.fi
https://www.facebook.com/uetd.finland/?fref=ts