'TARİHİMİZDE ERMENİLER VE TOPLUMSAL BARIŞIMIZ | ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE GERÇEKLER' KONFERANSI

'TARİHİMİZDE ERMENİLER VE TOPLUMSAL BARIŞIMIZ | ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE GERÇEKLER' KONFERANSI

UETD Finlandiya olarak, 01.03.2015 Pazar günü saat 16:00’da ’Tarihimizde Ermeniler ve Toplumsal Barışımız’ başlıklı bir konferans düzenledik.

T.C. Ankara Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Seyit Sertçelik, konferansında ‘Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler’ konularına tarihi verilerle açıklık getirdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğimizi, Sayın Büyükelçimiz de şereflendirdiler ve kısa bir konuşma yaptılar.

Bu etkinlik, 2015 yılının Ermeni Soykırım iddialarının 100. yıldönümü olması itibarıyla, Finlandiya Türklerinin de bu hususlarda bilgili ve hazırlıklı olmasının gerekliliği itibarıyla özel anlam taşıdığından, her kesimden her yaş grubundan insanımız, 3 saatten uzun süren programı zevkle takip ederken, yeni ve ilginç tarihi bilgilerin paylaşılmış olması büyük beğeniyle karşılandı.

UETD Finlandiya adına yapılan konuşmada, Prof. Dr. Seyit Sertçelik Bey’in “Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış Süreci 1678-1914” kitabının bir yayınevi üzerinden Finceye kazandırılmasında UETD Finlandiya olarak gereken katkının verileceği, Finlandiya’daki Türkiye imajı ve Türk Diasporası algısı açısından önemli katkı sağlayacak böyle bir eser için çalışmanın gurur verici olacağı ifade edildi.

UETD Finlandiya olarak, bu kitabın İngilizcesini (‘The Emergence of the Armenian Question 1678-1914, In the Light of Russian and Armenian Sources’) 24 Nisan 1915 tarihinin yakınlaştığı bu tarihlerde Fin kamuoyunun bilgilendirilebilmesi açısından şehir kütüphanelerine bağışlayacağını duyurduk. Kitap, helmet.fi internet kütüphaneciliği sistemi üzerinden bütün Finlandiya sathında ödünç alınabilecek.

Konferansın aklımızda kalmayabilecek can alıcı detaylarını, en kuvvetli argümanlarını 1-2 sayfada özetleyen bir broşür hazırlayacağız. Bunun konferansa katılma fırsatı bulamayanlar için de yararlı olacağını umuyoruz.

Saygılarımızla,
UETD Finlandiya | Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Finlandiya