• UID Finlandiya üyesi olarak Finlandiya’da sizi ilgilendirecek gelişmelerden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz etkinliklerimize aktif katkı sağlayabilirsiniz veya sadece hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 
 • Finlandiya’da göçmen veya ikinci-üçüncü nesil vatandaş olmanızdan ötürü bir sorunla karşılaşan üyelerimize ücretsiz olarak temel destek hizmetleri sunuyoruz. Temel destek boyutunu aşan durumlarda hukukçu desteği sağlıyoruz. Üyelerimizin, gelir durumuna ve konularına bağlı olarak devletten tam veya kısmi adli maddi yardım alabilmesi veya en azından işbirliği yaptığımız  hukuk büroları üzerinden indirimli hizmet alması sağlanmaktadır.
 • Düzenli aralıklarla sıkça karşılaştığınız konularda hukuki yardım seminerleri düzenliyoruz.
 • Bilhassa gençlere, kadınlara ve ailelere yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz.
 • Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 1) Aile Eğitim ve İletişimi, 2) Hukuk, 3) İktisat, 4) Medya, 5) Sağlık ve 6) Evlilik Öncesi Eğitim alanlarında yazılı ve görsel kaynaklar sağlıyoruz, eğitim seminerleri organize ediyoruz.
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin ana dil, din ve kültür eğitimleri hususlarında rehberlik hizmetleri sağlıyoruz. 
 • Üyelerimizin soru ve önerilerini siyasetçilere iletiyoruz, bunların belediyelerde veya parlamentoda ele alınması yönünde taleplerimizi dile getiriyoruz, bunların takipçisi oluyoruz.
 • Üyelerimizin  göçmen veya ikinci-üçüncü nesil vatandaş olmalarından ötürü karşılaştıkları sorunlarını Finlandiya ve Türkiye devlet kurumları nezdinde mümkün mertebe en yetkili mercilere iletip bunların takipçisi oluyoruz.
 • Üyelerimizin sesinin; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi platformlarda duyulmasını sağlıyoruz.
 • Finlandiya siyasetiyle ilgilenmek isteyen üyelerimize, Finlandiya Türk Diasporamızın sorunlarını dikkate aldığınız ölçüde size yerel ve genel seçimlerde destek oluyoruz.
   
 • UID Finlandiya, büyük bir aile olarak hissedip birlik ve beraberliğimizi yaşatacağımız buluşma noktamız olacaktır.
 • UID Finlandiya, Finlandiya Türk Diasporası’nın dünkü, bugünkü ve gelecekteki nesillerimiz arasındaki köprüsü olacaktır. UID Finlandiya, Finlandiya’daki hayat mücadelesinde yardımlaşma, dayanışma, gelişme ve geliştirme noktasındaki en büyük dayanağımız olacaktır.
 • UID Finlandiya her zaman sizin yanınızdadır. Üye olun ve lütfen üyeliği teşvik edin – ki, güçlü bir birlik olabilelim.
 • Birlikten güç doğacak, Finlandiya’daki diasporamız sosyal, kültürel ve siyasi açıdan güçlenecektir. Bu, dilini dinini ve kültürünü muhafaza edebilen nesillerimiz için çok daha iyi iş ve yaşam koşulları anlamına gelecektir.
 • Finlandiya’nın her noktasında temsilci edinmek ve ağımızı genişletmek istiyoruz. Üyemiz olun, bulunduğunuz bölgede temsilcimiz olun.