Boşanmanın tenfizi (Soru)

Vatandaş : UETD Finlandiya'ya başvuran bir vatandaşımız (Helsinki)
Ayrıntılar : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soruları ve aldığımız cevapları Finlandiya’da yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Muhattap Kişi veya Kurumlar : AB Bakanı Volkan Bozkır
UETD Finlandiya’nın işlemleri : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soru: Finlandiya mahkemelerinin vermiş olduğu ve kanun hükmünde kesinleşmiş boşanma kararlarının Türkiye’de kayda geçirilebilmesi için tekrar bir mahkeme süreci işletilmesi gerekmekte. Boşanan eşlerin her ikisinin de vekalet vererek tenfiz davası açmaları çok zahmetli ve külfetli olmakta. Öte yandan, genellikle ihtilaflı olunan eski eş bu sürece katılmaya ikna edilemediği durumlarda hukuki süreç 2-3 kat uzamaktadır.
Alınan Yanıt/Sonuçlar : Yanıt: Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu konuda bir çalışma yürütmektedir. Bildiğiniz gibi YTB’den bir çalışma heyeti, geçen yıl sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bir toplantı için Finlandiya'ya gelmişti. Çalışma heyeti, boşanmanın tenfizi konuda mevzuat çalışması yapmaktadır ve ülke ülke gezip farklı Avrupa ülkelerindeki mevzuatları incelemektedirler. Halihazırda bir ön çalışma mevcut olup elde edilen bilgiler toplanıp bir kanun taslağı hazırlanacaktır.