Türkiye’deki çek-senet uygulamalarının tarım sektörüne etkisi (Soru)

Vatandaş : UETD Finlandiya'ya başvuran bir vatandaşımız (Helsinki)
Ayrıntılar : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soruları ve aldığımız cevapları Finlandiya’da yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Muhattap Kişi veya Kurumlar : AB Bakanı Volkan Bozkır
UETD Finlandiya’nın işlemleri : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soru: Vatandaşlarımızın bazılarının Türkiye’deki ailelerinin dile getirdiği bir sıkıntı. Çek-senet takibini imkansız kılan kanunun tarım sektörüne darbe vurması söz konusu. Karşılıksız çek ve senetle hakkını hukuken de arayamayan vatandaş, mahsülleri karşılıksız olarak elinden alınmış vaziyette ortada kalıyor.
Alınan Yanıt/Sonuçlar : Bu problem ticari hayatta genel anlamda sıkıntı yaratan bir husus olduğundan tarım sektörü dışında da maalesef sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda da kanun tasarısı hazırlığı olduğunu bilmekteyiz, tüm sektörlerdeki suistimalleri ve mağduriyetleri önlemek üzere, bu sorun çözüme kavuşturulacaktır.