Yeni pasaportlarla ilgili açıklama (Soru)

Vatandaş : UETD Finlandiya'ya başvuran bir çok vatandaşımız (Finlandiya'nın farklı şehirlerinden)
Ayrıntılar : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soruları ve aldığımız cevapları Finlandiya’da yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Muhattap Kişi veya Kurumlar : AB Bakanı Volkan Bozkır
UETD Finlandiya’nın işlemleri : Sayın AB Bakanımız Volkan Bozkır Bey’e 24.3.2016 tarihindeki Helsinki ziyaretlerinde yönelttiğimiz soru: Sayın Bakanımız, vatandaşlarımızdan yeni pasaport harçlarının yüksek olduğu şeklinde yorumlar almaktayız.
Alınan Yanıt/Sonuçlar : Öncelikle pasaport harçlarının yüksek olduğu şeklindeki yorumlara katılmıyorum. Bilakis pasaport harçları yarıya indirildi. Üstelik, öğrencilere harç muafiyeti sağlandı. Ayrıca parmak izli pasaportlara geçiş yapacak olan pasaport sahibi vatandaşlar tekrar harç yatırmayacaklar. Yeni pasaportlar için harç ödenmeyecek ancak sadece defter bedeli ödenecek. Örneğin iki yıl önce 10 yıllık pasaport almış bir vatandaş yeni pasaport aldığında kalan 8 yıl için ayrıca bir harç ödemeyecek.